تحقیق مشارکت مردم و دولت در تحقق شعار سال 1393 مقام معظم رهبری

تحقیق اقتصاد و فرهنگ,تحقیق شعار نوروزی مقام معظم رهبری,تحقیق عزم ملی,تحقیق عزم ملی در,تحقیق عزم ملی در اقتصاد,تحقیق عزم ملی در فرهنگ,تحقیق مدیریت جهادی,تحقیق مشارکت مردم و دولت,دانلود تحقیق شعار سال 1393,مشارکت دولت در تحقیق شعار نوروزی 93
دانلود فایل تحقیق مشارکت مردم و دولت در تحقق شعار سال 1393 مقام معظم رهبری

دانلود فایل

بخشی از مقدمه:رهبری انقلاب در پیام نوروزی سال ۹۳، این سال را به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی تعبیر کرده اند. اقتصاد و فرهنگ هر یک از مقولات کلان جامعه هستند که در ابعاد بسیار وسیع بر زندگی و سرنوشت مردم یک جامعه تاثیرگذار هستند.پیرامون اهمیت اقتصاد در بیانات رهبری ذکر همین نکته بس که در سخنرانی ۸۵۶ کلمه ای ایشان، پس از واژه مردم با ۱۴ بار تکرار، واژه اقتصاد به صورت مفرد و ترکیبی ۱۱ بار تکرار شده است. گره خوردن واژگان مردم با اقتصاد در سخنان ایشان و بازخوانی پیامهای سالهای اخیر نشان دهنده نگرانی عمیق رهبر معظم انقلاب نسبت به اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم کشورمان است که به خصوص با تحریمهای خصمانه غرب و عدم توجه مسئولین به اجرای ساز و کارهای دفاعی اقتصاد مقاومتی در شرایط دشواری به سر می برند.وجه اشتراک پیام سال ۹۳ با پیام سال ۹۲ همین بخش اقتصاد است که بنابر سخنان رهبری انقلاب علیرغم تاکیدات و اهمیت زاید الوصف انتظارات را برآورده نساخته است.  فرصت پیش آمده در سایه تنش زدایی چند ماهه اخیر ایران و غرب، ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و شکاف بین قدرت های جهانی بلوک غرب و شرق به واسطه بحران اوکراین همگی روزنه های امیدی است که پیش روی ملت ایران برای غلبه بر مشکلات اقتصادی گشوده شده است.عزم ملی در باب اقتصاد با تلاش و همت مضاعف برای ایفای نقش مولد در اقتصاد و به حداقل رساندن نقش واسطه گری، مصرف کالای داخلی، بهینه سازی مصرف انرژی، بهبود بهره وری نیروی کار و ارتقا شاخص ساعات مفید کار اداری و غیراداری، حمایت بی واسطه اغنیا از فقرا به عنوان موثرترین و زیباترین چتر حمایت اجتماعی ، سرمایه گذاری مناسب به دور از بخشهای ملتهب اقتصاد مانند طلا و ارز و … از جمله وظایفی است که مردم می بایست برای بهبود وضعیت اقتصادی همچون یک فرهنگ خود و دیگران را به اجرای آن ترغیب کنند. …فهرست مطالب:مقدمه                       تحلیل پیام نوروزی مقام معظم رهبریتفكر و تأملی بر شعار سال 1393۱- فرهنگ۲- اقتصاد۳- عزم ملی۴- مديريت جهادیمؤلفه‌های نقش مردم در تحقق شعار سال 93خود باوریمطالبه گریدین باوریالگوسازی بومیخلاقیت و نوآوریهمدلی و اتحاداستفاده بهینه از منابعاولویت به استفاده از کالای ایرانیفرهنگ سازیولایت محوریسیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتیتبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتیبخش اول، مولفه‌های اقتصاد مقاومتیبخش دوم، چرا اقتصاد مقاومتی را امروز یک ضرورت می‌دانیم؟بخش سوم، الزامات و انتظارات است.فرهنگ اقتصاد مقاومتیاقتصاد مقاومتی در رهنمودهای امام خامنه‌ای * اقتصاد مقاومتی* سند چشم‌انداز* حماسه اقتصادی* الگوی اقتصاد بومی* اقتصاد پیشرو* اقتصاد مولد و درونزا* اقتصاد عدالت‌بنیان* اقتصاد دانش‌بنیان* اقتصاد بدون نفت* سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی* توانمندسازی بخش خصوصی* مصرف تولیدات داخلی* اهداف تحریم اقتصادی* جهاد اقتصادی* فرهنگ و روحیه جهادی* حمایت از تولید ملّی* مدیریت مصرف* مبارزه­ با مفساد اقتصادی* شفاف‌سازی* هدفمندی یارانه‌ها* خودكفایی* استقلال اقتصادی* امنیت غذایی* ارتباط صنعت و دانشگاه* نقشه جامع علمی* نظام ملی نوآوری* تجارت جهانی و جهانی شدن* مدیریت واردات* سرمایه‌های انسانی* توانمندسازی نیروی كار* كیفیت كالای داخلی* رقابت‌پذیری* صندوق توسعه ملی* اشتغالزایی* كاهش تورم* طرح‌های اقتصاد مقاومتی* ایجاد ثبات در اقتصاد ملی* تقویت همكاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی* تقویت صادرات* تحول نظام اداری* گفتمان‌سازیاقتدار اقتصادی شاه‌کلید اقتدار ملیبررسی مؤلفه‌های اقتدار اقتصادی و تحلیل وضعیت ایران1. بودجه‌ی کشورمشکل اول: تأمین منابع درآمدمشکل دوم: هزینه‌های جاریالف) حجم و اندازه‌ی زیاد دولتب) افزایش تصدی‌گری دولت در اقتصاد2. تدوین نقشه‌ی جامع اقتصادی کشور الف) براساس اصل مزیت نسبیب) پایش سرزمینی ج) ایجاد زنجیره‌های پسینی و پیشینی در اقتصاد3- تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان4- بهبود محیط کسب‌وکاررهبری و راهبرد اقتصاد مقاومتیاقتصاد مقاومتی از منظر مقام معظم رهبریارکان اقتصاد مقاومتیالف: مقاوم بودن اقتصادب: استفاده از همه‌‌ى ظرفيتهاى دولتى و مردمىج: حمايت از توليد ملىد: مديريت منابع ارزىه: مديريت مصرفتبيين اقتصاد مقاومتىاقتصاد مقاومتى شعار نيستنقش شركتهاى دانش‌‌بنيان در اقتصاد مقاومتیهدف دشمن از فشارهای اقتصادیمنظومه‌ى كامل اقتصادیالزامات اقتصاد مقاومتىاقتصاد مقاومتى و مديريت مصرفاستفاده‌ى حداكثرى از زمان، منابع و امكاناتاهمیت تحقيق در زمینه اقتصاد مقاومتىاقتصاد مقاومتی، معنا و مفهومی از کارآفرینیالزامات اقتصاد مقاومتی در کلام مقام معظم رهبری۱- اصلاح الگوی مصرف۲- حمایت از تولید ملی۳- استفاده حداکثری از منابع و امکانات و افزایش بهره وری۴- فرهنگ کار و تولید۵- اقتصاد دانش بنیان۶- اقتصاد بدون نفت۷- حرکت براساس برنامه۸- مردمی کردن اقتصاد۹- مبارزه با مفاسد اقتصادیاقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت اقتصادی1. ضرورت وجود2. تعريف اقتصاد مقاومتي3. محورهاي اساسي اقتصاد مقاومتي1-3. حمايت ازتوليد ملي2-3. سياستهاي اصل 44 قانون اساسي3-3. توجه به نخبگان واستفاده ازفناوري نوين4. اقتصاد مقاومتي، تحقق جهاد اقتصادي1-4 . مهار سوداگري و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پايدار2-4. مردمي سازي اقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصادي دربرابر تحريمها3-4. خلاصي از وابستگي به درآمد نفت، مصداق خود اتكايي4-4. اولويت بندي شركاي تجاري ايران5-4. فرهنگ‌سازي اولويت توليد بر واردات و خريد كالاي داخلي5. اقتصاد مقاومتي و تحريم‌ها6. نقش دولت ومردم در تحقق اقتصاد مقاومتي1-6. نقش دولت1-1-6. تثبيت نرخ ارز2-1-6. اشتغال زائي3-1-6. ثبات قيمت ها4-1-6. اصلاح ساختار دولتي2-6. نقش مردم1-2-6. مديريت مصرف2-2-6. قناعت (ساده زيستي ودوري ازتجملات)3-2-6. توليد ثروت حلال4-2-6. ترجيح مصرف كالاي داخلي بركالاي خارجي7. موانع وچالشهاي پيش روي اقتصاد مقاومتي8. راهکارهای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتیشركت‌های دانش‌بنیان، نوک پیكان اقتصاد مقاومتی۲۲ بهمن سال ۱۴۳۵ (سال مرجعیت علمی ایران)۱. نقش ارزش‌های انقلابی در شركت‌های دانش‌بنیان۲. اعتماد به نفس و آرمان‌خواهی، كلید توسعه شركت‌های دانش‌بنیان۳. لزوم حفظ و توسعه نوآوری در مرزهای دانش بشری۴. شركت‌های دانش‌بنیان نوك پیكان اقتصاد مقاومتی۵. لزوم همراهی فضای كلان كشور برای توسعه این شركت‌ها۵-۱. لزوم سیاست‌گذاری و مدیریت جامع۵-۲. لزوم تأمین مالی متناسب با فعالیت‌های نوآورانه۵-۳. بازار داخلی، مهم‌ترین دارایی شركت‌های دانش‌بنیان۵-۴. لزوم حمایت دستگاه دیپلماسی برای بازاریابی بین‌المللیشرط لازم برای موفقیت در اقتصاد مقاومتیاقتصاد مقاومتی ضد اقتصاد ریاضتی استاقتصاد مقاومتی؛ از شعار تا ضرورت راهبردیتفاوتهای «اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مرسوم» در بخش کشاورزی۱. هدف «خودکفایی» ذیل رویکرد مقاومتی در برابر هدف «خوداتکایی» ذیل رویکرد اقتصاد آزاد؛۲. «خرید تضمینی محصولات اساسی» ذیل رویکرد مقاومتی در برابر «قیمت تضمینی» ذیل رویکرد بازار آزاد؛۳. گفتمان «امنیت غذایی پایدار» ذیل رویکرد مقاومتی در برابر «کشاورزی پایدار» ذیل رویکرد پیشنهادی غرب؛۴. گفتمان «غذای سالم» ذیل رویکرد مقاومتی در برابر «محصول ارگانیک» ذیل رویکرد پیشنهادی غرب؛۵. اولویت دهی به «شاخص بهره‌وری آب» متناظر با محدودیت‌های بومی در برابر «شاخص بهره‌وری زمین» متناظر با محدودیت دیگر کشورها؛۶. اولویت دهی در تخصیص تسهیلات دولتی به تولید صادرات محور «نهاده‌های فناورانه» در برابر تولید صادرات محور «محصولات نهایی کشاورزی»؛نقش مردم در تحقق اقتصاد مقاومتیگفتمان سازیاصلاح الگوی مصرفتوجه به مصرف تولیدات ملیاهتمام به مقوله مالیاتمدیریت نقدینگی و سرمایه گذاریبهره وری در کاربهره وری در کارکمک به محرومانمطالبه گریویژگی‌های فرهنگ و مدیریت جهادی و آفات آننگاهی به ویژگی های فرهنگ و مدیریت جهادیایثارگریمردمی بودنانعطاف پذیری دین مداری و ولایت محوری اعتماد متقابل و در تمامی سطوح سازمانی«آفات و تهدیدات فرهنگ و مدیریت جهادی»مقابله نظام اداری و سازمانی عمومی کشور با فرهنگ و مدیریت جهادیاحساس خطر سازمان های سنتی از حضور سازمان جهادی و در نتیجه تقابل آنها با سازمان هادی1- رسوخ اصل بی اعتمادی در فرهنگ سازمانی جهادیبرون رفت سرمایه اصلی2- کمک به اشاعه فرهنگ و مدیریت جهادی در سایر سازمان ها و بخش هاداشتن ظرفیت پذیرش مسئولیتهای بالاتر در سایر سازمان ها و دستگاه‌ها3- حذف و اجبار به خروج از سازمان جهادی بنابه دلایل سیاسی و دیدگاه های مدیریتی4- بی توجهی سازمان و مدیریت جهادی به نیازهای اساسی و مشروع نیروهای جهادی5- رسوخ و نفوذ مقررات اداری سنتی در ساختار سازمان جهادی6- غیر ضروری دانستن ادامه فعالیت سازمان جهادی توسط مراجع تصمیم گیرنده اصلی کشورعدم توجه لازم مدیریت به ضرورت ایجاد تحول در ساختار اداری و مدیریتی جهادسازندگیپیشنهادات جهت احیا مدیریت جهادیشاخص های مدیریت جهادی در اقتصاد و فرهنگمدیریت جهادی؛ مدیریتی برخاسته از فرهنگ جهادیفرهنگ جهادیمدیریت جهادیویژگی‌های مدیریت جهادیالف) حوزه‌ی تمایلات و گرایش‌هاب) حوزه‌ی افکار و ذهنیاتج) حوزه‌ی رفتار و عینیاتروحیه جهادی، ویژگی ها و شاخصه ‌هاشاخصه های روحیه جهادی1) اخلاص2) ایثار3) توکل4) خستگی ناپذیری5) استمرار6) عدم دلبستگی به دنیا7) وحدت در گفتار و رفتارتجلی بینش الهی در عرضه مدیریت جهادیالف : کمال معنوی و نزدیک شدن به خدا (تقرب الی الله)ب : تلاش برای استقرار نظام ارزشی و اقامه دینج: وحدت هویت مدیران اجرایی با بر پادارندگان دیند. اجراء‌ صحیح موضوع و متعلق مدیریته : بهره مندی مجموعه انسان هایی که در مسیر هدف آرمانی قرا دارند نه منافع شخصی فقطو: مهرورزی و تکریم مردمز : نفی وابستگی اجتماعی به بیگانهفرهنگ جهادی در اندیشه امام خمینی (ره)کلام اولفرهنگ جهادی طریقتی نوینعناصر اساسی فرهنگ جهادیجهت گیری های بنیادی فرهنگ جهادی1- جهت گیری اعتقادی2- استقلال واقعیبایسته های فرهنگ جهادفرهنگ جهادی از دید اساتید حوزه و دانشگاهتفاوت های مدیریت جهادی زمان جنگ با شرایط کنونیمقدمات آمادگی این نرم‌افزار چیست؟حال سؤال این است که بدنه‌ی فکری کشور چقدر بحث جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی را قبول دارد؟آیا بعد از انقلاب نهاد موفقی داشتیم که بتواند الگو باشد؟ما چه کارهایی را باید فوری و چه کارهایی را باید در طولانی‌مدت انجام دهیم؟معیاری که تعیین کند در چه زمینه‌هایی باید حرکت کنیم چیست؟ظرفیت های خلق  تحول اقتصادیچگونگی پیشرفت اقتصادیمباني ذهني و فكري در پيشرفت اقتصاديذهنيت توسعه‌گراذهنيت در مورد نقش دولتقوه قضائيه توسعه‌گرذهنيت مثبت مردم نسبت به سرمايه‌گذاران و كارآفريناننمودهاي مباني ذهني و فكري در عرصه پيشرفت اقتصادياقتصاد شفاف و رقابتي مبتني بر بازارجداسازي كارشناسي و مديريت اقتصادي از مديريت سياسيروابط بين‌الملل نتايج عمليتحول اقتصادی و چالش‌های فراروچالش اول: تورمچالش دوم: بیکاریچالش سوم: نرخ ارزچالش چهارم: کاهش درآمدهای نفتیچالش پنجم: هدفمندی یارانه‌هاچالش ششم: تحریم‌های اقتصادیایجاد تحول اقتصادی از بستر محورهای اساسی اقتصاد مقاومتیالف) پشتیبانی قاطع از تولید ملیب) اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسیج) نخبه‌پروری و استفاده از تکنولوژی جدیدتحول اقتصادی در دولت یازدهمتحول اقتصادی از دیدگاه وزارت امور اقتصادی و داراییالف) تشریح برنامه‌های وزارت اقتصاد و داراییب) تحلیل مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشورمبانی تدوین اهداف و اولویت‌های راهبردیج) اهداف راهبردی برنامهد) محورهای برنامه امور اقتصادی و داراییتحول اقتصادی از دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارتاهداف برنامهالف) اهداف کلیب) اهداف کمینقاط قوتنقاط ضعففرصت‌هاتهدیدهاسیاست‌هاافزایش تولید و ارزش افزودهتوانمندسازی بخش خصوصیبهبود فضای کسب و کارکیفیت و رقابت‌پذیریسرمایه‌گذاریامور مالی و بانکیتوسعه و مدیریت منابع انسانیامور بین‌المللسازماندهی قوانین و مقرراتالزامات تحقق برنامهتحول اقتصادی از دیدگاه وزارت راه و شهرسازیاصول حاکم بر برنامهـ عدالت‌محوریـ حقوق شهروندیـ یک‌پارچگی و سازگاری درونیـ تولید ثروتـ مقابله با فساد مالیـ دوره‌های زمانی برنامهتحول اقتصادی از دیدگاه وزارت جهاد کشاورزیرویکردهای اصلی برنامهوضع موجود بخش کشاورزی و اهمیت راهبردی آنـ وضعیت منابع اصلی تولیدـ وضعیت منابع آبـ اهمیت بخش کشاورزی و منابع طبیعیسند چشم‌انداز و برنامه چهارم و پنجم توسعه کشورـ افزایش چشمگیر وارداتـ سرمایه‌گذاریمهمترین چالش‌های بخش کشاورزی و منابع‏ طبیعی1. عدم اطمینان کافی در تامین امنیت غذایی کشور2. منابع اصلی تولید3. فناوری های نوین4. ناهماهنگی های فرابخشی و سیاستهای اقتصادی5. توسعه اجتماعی اقتصادی جوامع روستایی و عشایری6. مدیریت بخش دولتی در راهبری کارای بخش کشاورزیاهداف برنامهراهبردهاانتظارات مدیریت وزارت جهاد کشاورزیتحول اقتصادی از دیدگاه وزارت نیروتنگناهای صنعت آب و برقمهم‌ترین راهبردها و رویکردهای بخش آب و آبفامهم‌ترین راهبردها و رویکردهای بخش برقبخش مدیریت، منابع انسانی و علم و فناوری صنعت آب و برق الف) چالش‌های عمده ب)مهمترین راهبردها و رویکردها ج)مهمترین برنامه‌ها و اقداماتتحول اقتصادی از دیدگاه وزارت نفتفصل اول: اسناد بالادستی حاکم بر برنامهفصل دوم: برنامه کوتاه مدت فصل سوم: برنامه درازمدت٣-1- چشم انداز و اهداف کلان صنعت نفت در افق بیست ساله2-3- ارزش های سازمانی برای صنعت نفت٣-٣- راهبردهاتحول اقتصادی از دیدگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیاهداف راهبردی برنامهرویکردها و مأموریت‌های اساسیبخش تعاون در قوانین و مقرراتسهم بخش تعاونی در اقتصاد کشورساختار بخش تعاونی در ایرانچالشهای بخش تعاونقوتهااهدافبرنامه های عملیاتیرفاه اجتماعیاهداف کلان ناشی از الزامات قانونیراهبردها و برنامه‌های پیشنهادیچالشهای روابط کارسیاستهای کلی اشتغال ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلابچالشهای اقتصاد معیشتیراهکارهاتحول اقتصادی از دیدگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتشاخص‌های اقتصادیچالش‌ها1. ضرورت تقویت نقش حاکمیتی وزارت ICT2. ضرورت سیاستگذاری در ارائه خدمات3. بومی‌سازی و حمایت از تولید داخلی4. سرمایه‌گذاری در بخشاهداف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعاتالف) توسعه و ارتقای خدمات به شهروندانب) ارتقای‌ تحقیق و توسعهج) حضور موثر و فعال در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللیسیاست‌های کلی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعاتراهبردهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعاتسخن پایانیمنابع و مآخذ

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
تحقیق مشارکت مردم و دولت مشارکت دولت در تحقیق شعار نوروزی 93 تحقیق شعار نوروزی مقام معظم رهبری دانلود تحقیق شعار سال 1393 تحقیق مدیریت جهادی تحقیق اقتصاد و فرهنگ تحقیق عزم ملی در اقتصاد تحقیق عزم ملی در فرهنگ تحقیق عزم ملی تحقیق عزم ملی در

 • برنامه باكس با داشتن چند زير منو

  اعداد اول سي شارپ,باكسي با داشتن چند زير منو,برنامه c#,پروژه C#,دانلود برنامه نويسي #C,دانلود برنامه نویسی #C,دانلود کد برنامه نویسی,دانلود کد پروژه سی شارپ,فاكتوريل سي شارپ,فيبونانچي سي شارپ,کد برنامه نویسی #C,معكوس سي شارپ دانلود فایل برنامه باكس با داشتن چند…

 • آموزش حل معادلات و مسائل ریاضی با نرم ‌افزار اکسل (همراه با فیلم آموزشی )

  آموزش حل معادلات و مسائل ریاضی با نرم ‌افزار اکسل (همراه با فیلم آموزشی ) رفتن به سایت اصلی توضیحات:یکی از قابلیت‌های فراوان نرم افزار اکسل حل معادلات و مسائل ریاضی به کمک افزونه حل گر (solver) است. این پکیج…

 • ریخته گری دايكست و ماشین های آن

  انواع تجهیزات دایکاست,بررسی ماسین آلات ریخته گری,پروژه ریخته گری,تحقیق در مورد دایکاست,تحقیق ریخته گری,تحقیق متالوژی,دانلود تحقیق,دايكست و ماشین های آن,ریخته گری,ریخته گری دایکست,ماشین آلات ریخته گری دانلود فایل ریخته گری دايكست و ماشین های آن دانلود فایل مقدمه:دايكاست يا ريخته…

 • پاورپوینت کف سازی ساختمان

  انواع کف سازی در ساختمان,انواع کف سازی ساختمان,پاورپوینت آماده کف سازی,پاورپوینت بررسی کف سازی,پاورپوینت عمران کف سازی,پاورپوینت معماری کف,تحقیق در مورد کف سازی,تحقیق کف سازی ساختمان,کف سازی,کف سازی انواع ساختمان دانلود فایل پاورپوینت کف سازی ساختمان دانلود فایل بخشی از…

 • پاورپوینت اپیدمیولوژی سرطان معده

  اپیدمیولوژی در سرطان معده,اپیدمیولوژی سرطان,الگوي بروز سرطان معده,بررسی سرطان معده در ایران,پاورپوینت اپیدمیولوژی سرطان,پاورپوینت سرطان معده,تحقیق پیرامون سرطان معده,سرطان معده,شايع ترين سرطان مردان,همه گیر شناسی سرطان دانلود فایل پاورپوینت اپیدمیولوژی سرطان معده دانلود فایل چکیده:سرطان معده شايع ترين سرطان در…

 • گزارش كارآموزي برق، كارخانه شير اصفهان

  پروژه کارآموزی برق قدرت,پروژه کارآموزی رشته برق,دانلود پ,دانلود پروژه کارآموزی برق,دانلود کارآموزی کارخانه شیر,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی برق,کارآموزی برق کارخانه شیر,کارآموزی رشته برق,گزارش کارآموزی رشته برق,گزارش کارآموزی مهندسی برق دانلود فایل گزارش كارآموزي برق، كارخانه شير اصفهان دانلود فایل بخشی از…

 • پروپزال بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به بیمار

  پروپزال بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به بیمار رفتن به سایت اصلی بیان مسأله :علی رغم توجه روزافزون علم پزشکی به جنبه هاي عصب شناختی بیماري صرع 1 ، نیمرخ…

 • جدول میزان گاز کولر و روغن کمپرسور کولر خودرو + شرح عملکرد سیستم کولر خودرو

  جدول شارژ گاز کولر,جدول گاز کولر خودور,راهنمای سیستم تهویه خودرو,راهنمای سیستم کولر خودرو,راهنمای شارژ کولر خودرو,راهنمای شارژ کولر خودور,راهنمای شارژ گاز کولر,راهنمای کولر خودرو,راهنمای گاز کولر خودور,گاز کولر خودرو دانلود فایل جدول میزان گاز کولر و روغن کمپرسور کولر خودرو…

 • گزارش کارآموزی دفتر مهندسی و شهرسازی

  کارآموزی دفتر ساختمانی,کارآموزی دفتر عمرانی,کارآموزی دفتر مهندسی,گزارش دفتر ساختمانی,گزارش دفتر شهرسازی,گزارش دفتر مهندسی,گزارش کارآموزی دفتر مهندسی,گزارش کارآموزی شهرسازی گیلاش دانلود فایل گزارش کارآموزی دفتر مهندسی و شهرسازی دانلود فایل پیشگفتار:در طول دوره کارآموزی در شرکت گیلاش که یک شرکت خدمات…

 • نقشه ی زمین شناسی استان لرستان

  شیپ فایل زمین شناسی,شیپ فایل زمین شناسی استان,شیپ فایل سازندهای استان,شیپ فایل لیتولوژی استان,نقشه زمین شناسی,نقشه زمین شناسی استان,نقشه لیتولوژی استان,نقشه ی زمین شناسی استان لرستان,نقشه ی سازند ها دانلود فایل نقشه ی زمین شناسی استان لرستان دانلود فایل توضیحات:این…

 • فاکتورهای ارتقای رده بندی سایت در موتورهای جستجو

  بررسی ارتقای سئوی سایت,پروژه افزایش سئوی سایت,تحقیق افزایش رتبه SEO,تحقیق بهینه سازی سایت,تحقیق پیرامون سئو سایت,فاکتورهای ارتقای رده بندی سایت,فاکتورهای سئو سایت,فاکتورهای سایت در موتورهای جستجو دانلود فایل فاکتورهای ارتقای رده بندی سایت در موتورهای جستجو دانلود فایل بخشی از…

 • راهنمای تعمیرات خودروی ماکسیما (جلد چهارم)

  آموزش تعمیر سیستم فرمان ماکسیما,تعمیرات اکسل ماکسیما,تعمیرات ترمز ماکسیما,دانلود کتاب,راهنمای تعمیرات ماکسیما,راهنمای سرویس تعلیق ماکسیما,کتاب آموزش تعمیرات ماکسیما,کتاب تعمیرات خودرو دانلود فایل راهنمای تعمیرات خودروی ماکسیما (جلد چهارم) دانلود فایل توضیحات:کتاب راهنمای راهنمای تعمیرات خودروی ماکسیما (جلد چهارم) شامل راهنمای…

 • پروژه آمار بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان در مقطع تحصيلي متوسطه

  پروژه آمار بررسي علل افت تحصيلي دانش آموزان در مقطع تحصيلي متوسطه رفتن به سایت اصلی مقدمه:همان طور كه مي دانيم با وارد شدن به مقطع تحصيلي دبيرستان بچه ها با افت تحصيلي شديدي روبرو مي شوند كه ما مي…

 • نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان جلفا (واقع در استان آذربایجان شرقی)

  استان آذربایجان شرقی,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان جلفا,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها دانلود فایل نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان جلفا…

 • پاورپوینت ارتباط جو سازمانی و سکوت سازمانی

  Organizational silence,پاورپوینت جو سازمانی,پاورپوینت رشته مدیریت,پاورپوینت سکوت سازمانی,تحقیق جو سازمانی,تحقیق سکوت سازمانی,دانلود پاورپوینت مدیریت,رابطه جو سازمانی و سکوت سازمانی,سکوت سازمانی جو سازمانی دانلود فایل پاورپوینت ارتباط جو سازمانی و سکوت سازمانی دانلود فایل بخشی از متن:مفهوم جو سازمانی در دهه…

 • دانلود کتاب مدارهای الکتریکی 1- تالیف عبدالحمید شیبانی و رحمت الله هوشمند -پیام نور -pdf

  دانلود کتاب مدارهای الکتریکی 1- تالیف عبدالحمید شیبانی و رحمت الله هوشمند -پیام نور -pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب مدارهای الکتریکی 1تالیف عبدالحمید شیبانی و رحمت الله هوشمند انتشارات پیام نور منبع رشته مهندسی کامپیوترشامل 196 صفحه با فرمت…

 • نقشه بخش های شهرستان تبریز

  بخش های شهرستان تبریز,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان تبریز,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان تبریز,لایه جی آی اس بخشهای شهرستان تبریز,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های شهرستان تبریز,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان تبریز…

 • بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت خدمات

  پایان,پایان نامه خلاقیت کارکنان,پایان نامه رهبری تحول آفرین,پروپوزال خلاقیت کارکنان,پروپوزال سبک رهبری تحول آفرین,پروپوزال سبک های رهبری,پروپوزال کیفیت خدمات کارکنان,پروپوزال مدیریت دولتی,دانلود پروپوزال مدیریت,رابطه سبک های رهبری و خلاقیت دانلود فایل بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و…

 • ساخت، آناليز و بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي كاپرولاكتون فومارات/ متاكريليك اسيد/ هيدروكسي آپاتيت

  استحكام كششي قطري,بافت استخوانی,پلي كاپرولاكتون فومارت,تحقیق متالوژی,خواص نانو كامپوزيت,دانلود مقاله,متاكريليك اسيد,متالوژی بافت استخوانی,مقاله متالوژی,نانو كامپوزيت,هيدروكسي آپاتيت دانلود فایل ساخت، آناليز و بررسي خواص نانو كامپوزيت پلي كاپرولاكتون فومارات/ متاكريليك اسيد/ هيدروكسي آپاتيت دانلود فایل چکیده:ساخت نانو كامپوزيت پلي كاپرولاكتون فومارات/…

 • معرفی برخی تکنولوژی ها در خودرو

  معرفی برخی تکنولوژی ها در خودرو رفتن به سایت اصلی سیستم ترمز ABS یکی از تکنولوژی‌های برتر در صنعت خودرو می‌باشد و جان بسیاری از انسان‌ها را نجات داده است. سیستم ترمز ضدقفل (Anti-lock braking systems) در طی سالیان به…

 • نقش سیستمهای هوشمند در مراقبت و نگهداری ساختمان

  نقش سیستمهای هوشمند در مراقبت و نگهداری ساختمان رفتن به سایت اصلی مراقبت و نگهداری ساختمانها یکی از موارد مهم در مدیریت ساختمانها میباشد...که متاسفانه تا کنون در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است....در این مقاله سازماندهی مراقبت و…

 • گزارش کارآموزی طراحی صفحات وب HTML

  دانلود کارآموزی,دانلود کارآموزی کامپووتر,دانلود گزارش کارآموزی,طراحی صفحات وب HTML,کارآموزی طراحی صفحات وب,کارآموزی کامپیوتر صفحات وب,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی صفحات وب,گزارش کارآموزی فناوری اطلاعات دانلود فایل گزارش کارآموزی طراحی صفحات وب HTML دانلود فایل بخشی از متن:این برنامه در واقع نرم افزاری…

 • مقاوم سازی سازه ها و روش ترمیم آن

  مقاوم سازی سازه ها و روش ترمیم آن رفتن به سایت اصلی 660 صفحه مقاوم سازی و راهکارهای بهسازی به همراه میراگر در انواع ساختمان به صورت رنگی - اولین گام در بهسازی سازه های موجود ارزیابی لرزه ای آنهاست…

 • پاورپوینت ایمنی در جوشکاری

  اصول ایمنی در جوش کاری,اصول ایمنی در جوشکاری,ایمنی جوشکاری,ایمنی در انواع جوش کاری,ایمنی در انواع جوشکاری,پاورپوینت ایمنی جوش کاری,پاورپوینت ایمنی جوشکاری,تحقیق ایمنی جوشکاری,رعایت اصول ایمنی جوشکاری,رعایت ایمنی جوشکاری,نکات ایمنی جوش کاری دانلود فایل پاورپوینت ایمنی در جوشکاری دانلود فایل بخشی…

 • تحقیق ورزش هندبال

  آشنایی با ورزش هندبال,آموزش هندبال,انواع پرتاب در هندبال,انواع خطا در هندبال,انواع قوانین هندبال,تحقیق پیرامون ورزش هندبال,تحقیق در مورد هندبال,تحقیق هندبال,دانلود تحقیق هندبال,قوانین هندبال,مقاله در مورد هندبال,ورزش هندبال دانلود فایل تحقیق ورزش هندبال دانلود فایل بخشی از مقدمه:«هومر» تاریخ نویس مشهور …

 • طراحی لیوان شیشه ای در سالیدورک

  SLDPRT,solidwork,water glass,پروژه solidwork,پروژه آماده سالیدورک,پروژه سالیدورک,دانلود لیوان شیشه ای سالیدورک,طراحی solidwork,طراحی لیوان شیشه ای,طراحی لیوان شیشه ای سالیدورک,نمونه کار سالیدورک دانلود فایل طراحی لیوان شیشه ای در سالیدورک دانلود فایل توضیحات:دانلود فایل سالیدورک لیوان شیشه ای، طراحی لیوان شیشه ای…

 • اسمبلی وزبان ماشین

  اسمبلی وزبان ماشین رفتن به سایت اصلی  این pdfتوسط دکتر داریوش زین العابدینی و تالیف جعفرنژاد قمی نوشته شده استمنابع:1-برنامه نویسی سازمان اسمبلی-مرجع کامل 8086تاپنیتوم تالیف(جعفرنژادقمی)2-زبان ماشن واسمبلی و کاربرد ان در کامپیوتر ها یشخصی- تالیف دکترحسن سیدرضی...اهداف  درس1-اشنایی با…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان املش (واقع در استان گیلان)

  استان گیلان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان املش,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان املش دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان املش (واقع در استان گیلان) دانلود فایل توضیحات:-…

 • حقوق کار - عزت اله عراقی - حقوق پیام نور - pdf

  حقوق کار - عزت اله عراقی - حقوق پیام نور - pdf رفتن به سایت اصلی حقوق کار تالیف عزت اله عراقی منبع رشته حقوق پیام نور شامل 320 صفحه با فرمت pdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: دانلود کتاب حقوق…

 • طراحی و پیاده‌ سازی مجازی‌ سازی تودرتو (لاگ‌پشت)

  multiplexes,vmware,پیاده سازی مجازی سازی,طراحی مجازی سازی,ماشین مجازی,مجازی سازی kvm,مجازی سازی linux,مجازی سازی لاکپشتی,مجازی سازی ویندوز 7,مجازی‌سازی تو در تو دانلود فایل طراحی و پیاده‌ سازی مجازی‌ سازی تودرتو (لاگ‌پشت) دانلود فایل چکیده:در مجازی‌ سازی کلاسیک، یک هایپروایزر چندین سیستم‌ عامل…

 • مقاله طراحي مدار بهينه ماهواره

  الگوريتم ژنتيك,تصویر برداری بااستفاده از الگوريتم ژنتيك,دانلود پروژه متلب,دانلود مقاله ماهواره,ديد زميني ماهواره,ماموريت سنجش از دور,مسیر حرکت ماهواره,مسیر یابی ماهواره با متلب,مقاله الگوريتم ژنتيك,مقاله طراحي مدار بهينه ماهواره دانلود فایل مقاله طراحي مدار بهينه ماهواره دانلود فایل چکیده:در يك ماموريت…

 • وسواس و انواع آن

  انواع وسواس,بررسی انواع وسواس,تحقیق در مورد وسواس,تحقیق روانشناسی,تحقیق وسواس,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,روانشناسی وسواس,مقاله روانشناسی دانلود فایل وسواس و انواع آن دانلود فایل چکیده:وسواس یک ایده، فکر، تصور، احساس یا حرکت مکرر یا مضر است که با نوعی احساس اجبار و ناچاری…

 • نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی

  تحقیق رشته مدیریت,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,عملکرد مدیریت,عملکرد مدیریت منابع انسانی,فناوری اطلاعات,مقاله مدیریت,منابع انسانی دانلود فایل نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی دانلود فایل چکیده:با ورود فناوری اطلاعات به سازمان عملکرد های مدیرینت منابع انسانی دستخوش تغییر می شود.…

 • شناخت داعش و تفکرات وهابی

  شناخت داعش و تفکرات وهابی رفتن به سایت اصلی شناخت داعش و تفکرات وهابیدلایل تشکیل داعشافشاگری های کلینتون و اسنودنعقاید داعشابوبکر بغدادی کیست و چطور به خلافت خیالی داعش رسید   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: داعش تفکرات وهابی…

 • پرسشنامه حساسیت اضطرابی (ASI)

  پرسشنامه حساسیت اضطرابی (ASI) رفتن به سایت اصلی پرسشنامه حساسیت اضطرابی (ASI) حساسیت اضطرابی به عنوان یک متغیر شناختی، نشان دهنده تفاوتهاي فردي است که به وسیله ترس از احساسات اضطرابی (ترس از .( ترس) مشخص میشود و نشاندهنده گرایش…