طراحي تاسيسات الكتريكي شركت ايران كپسول

پايان نامه پیرامون تاسيسات الك,پايان نامه طراحي تاسيسات الكتريكي,پايان نامه کارشناسی برق,پايان نامه مهندسی برق,پروزه تاسيسات الكتريكي,پروژه پاياني رشته برق,پروژه تاسیسات الکتریکی شركت ايران كپسول,تاسیسات الکتریکی ايران كپسول,دانلود پایان نامه
دانلود فایل طراحي تاسيسات الكتريكي شركت ايران كپسول

دانلود فایل

مقدمه:دستگاههاي الكتريكي امروزه بخش وسيعي از صنعت را بخود اختصاص داده‌اند و هر روز بر تعداد آنها افزوده مي‌گردد. هر روزه علاوه بر افزايش كمي، تعداد دستگاههاي، از لحاظ كيفيت كاري و حساسيت ودقت در انجام كار روزبه‌روز بهتر شده و قابليت‌هاي انجام كار آنها بيشتر مي‌شود. و در يك خط توليد سري ممكن است كه يك دستگاه نقش حياتي ايفا كند و خرابي يك دستگاه توليد كارخانه را با خطر روبرو كنندو همچنين بعلت هزينه بسياري كه براي ساخت يا تهيه اين دستگاهها استفاده شده است در صورت و در آمدن اشكالي در كار آنها در اثر عدم ايجاد سيستم توزيعو حفاظت مناسب باعث بروز صدمات و زيانهاي چه از نظر مادي و چه از نظر زماني مي‌گردد. مهيا كردن انرژي الكتريكي براي يك دستگاه شدي د ظاهر كار ساده‌اي باشد و بدون نياز به معاملات پيچيده رياضي صورت گيرد ليكن در ضورت بي‌دقتي هر جسم جزئي مي‌تواند باعث بروز خطراتي براي سيستم دستگاه و سيستم توزيع و صدمات براي كميت توليد كارخانه گردد. بعنوان مثال مي‌دانيم در موتورهاي الكتريكي گشت‌ور با توان دوم ولتاژ نسبت مستقيم دارد TxV2 بنابراين تغييرات ناچيزي در ولتاژ مي‌تواند تأثير زيادي روي گشتاور و نحوة عملكرد لكتروموتور و در واقع مي‌توان گفت كه با يك سيستم توزيع و حفاظت مناسب هم بكارگيري دستگاه را بهتر ميكند و همچنين باعث طول عمر آنها مي‌گردد.در اين پروژه سعي شده است كه با بكارگيري نكات علمي، فني و عملي طراحي سيستم توزيع قدرت، حفاظت، روشنائي و همچنين صوتي و مخابراتي انجام گيرد و از تركيب اطلاعات تئوري و تجربي افراد صاحب نظر به يك طرح ايده‌آل و مناسب از نظر علمي و عملي و اقتصادي برسيم.فهرست مطالب:مقدمهفصل اول: مشخصات کارخانه۱- مشخصات عمموی کارخانه۲- قسمت‌های کلی کارخانه۲-۲) قسمت تولید و نگهداری۳-) قسمت تاسیسات الکتریکی و مکانیکی۴-) فرایند تولیدفصل دوم: برآورد بار مصرفیغیر همزمانی یا تخمین ضریب ‌همزمانیفصل سوم: محاسبه و طراحی سیستم روشناییاصول روشنایی و ساختمان لامپهامقدمهالف) اصول اقتصادیب) اصول بهداشتیج) اصول زیبائیروشنائی داخلیمحاسبات روشنائیبررسی و مقایسه لامپهای مختلفالف) لامپها فلوئورسنتب) لامپ جیوه‌ایج) لامپ‌های رشته‌ای خارجی با رفلکتور و بدون رفلکتورد) لامپهای هالوژنه) لامپهای سدیم فشار زیادانتخاب نوع چراغ و سیستم روشنایی فضا‌های مختلفالف) پخش نورب) چراغها از لحاظ نوع نصب و موقعیت نصب سیستم روشنایی فضاهای مختلفالف) کارگاههاب) موتورخانهج) سالن ورزشید) اماکن اداریه) غذا‌خوریهامحاسبات روشنایی (روش شارنوری)محاسبه روشنایی داخلی به روش نصب فضا1) مشخص کردن مشخصات محل۲) انتخاب نوع روشنایی (حالت نورپردازی)۳) انتخاب سیستم روشناییالف) سیستم روشنایی مستقیمب) سیستم نیمه مستقیمج) سیستم روشنایی یکنواختد) سیستم روشنایی نیمه غیر مستقیمه) سیستم روشنایی غیر مستقیم۴) انتخاب نوع لامپ و نوع حباب۵) انتخاب ضریب آلودگی۷) مشخص کردن رنگ‌آمیزی اتاق‌ها و تغیین ضرائب انعکاس سقف، دیوار و کف8) مشخص کردن ضریب بهره روشنایی (μ)۹) محاسبة جریان نور۱۰) محاسبه تعداد لامپ‌ها جریان نوری هر لامپ۱۱) تعیین و محاسبة روشنائی موضعی۳- روشنائی خارجی۱- هدف از روشنائی خارجی۲- محاسبة روشنائی خیابانهاانواع آرایش چراغ‌هاالف) ارتفاع نصب چراغهاب) تعیین فاصله دو چراغها در خیابانهاج) مشخصات لامپهای روشنائی خیابانهاد) محاسبه جریان نور لامپهاتعیین ضریب آلودگی و فرسودگی (LDD, LLD)محاسبة فاصلة تیرها از همفرمان روشنائی محوطهمحاسبة روشنائی محوطهخیاباناصلیخیابانشمالیخیابانجنوبی۴- روشنائی حفاظتی و نورتابی ساختمانانتخاب نوع نورافکنمحاسبة نورتابیفصل چهارم: محاسبه و بررسی سیستم توزیع قدرت۱- توزیع قدرت در مجتمع صنعتیانواع سیستم توزیع برقشبکه شعاعی (باز)بارهای روشنائی مراکز صنعتیخصوصیات سیستم‌های توزیع برقتعیین میزان بار روشنائیتعیین تعداد انشعاب‌های روشنائیکنترل انشعابهای روشنائیبارهای صنعتی ( غیر روشنائی)تعیین میزان بار صنعتیتعداد انشعاب‌ها برای بارهای صنعتیکنترل انشعابهای موتورها۲- محاسبه سطح مقطع کابلروش انتخاب کابلشناخت کابلهاتعیین افت ولتاژوضعیت استقرار کابلها۱- سینی کابل۲- ترنچ کابل۳- نصب تابلو‌هائی برای عبور کابل۴- نصب کابل توسط بست بصورت روکار۵- دفن کابل۶- احداث راکتهای زمینیخلاصله‌ای از مطالب محاسبه سطح مقطع کابل و بعد از آن محاسبه سطح مقطع کابلهای مختلفیک نمونه از محاسبه سطح مقطع کابلفصل پنجم: محاسبه و طراحی مراکز کنترلی و حافظتیلزوم حفاظت و نحوه انتخاب فیوزها، بیمتال‌ها و کلید‌های قدرت۱- کلیدهای دو قطبی۲- کلیدهای سه قطبی۳- کلیدهای فیوزدار۴- فیوزها۱-۴- فیوزهای تأخیری۲-۴- فیوزهای با جزء ذوب شونده دو قسمتی۳-۴- فیوزهای محدود کننده جریانمنحنی‌های قطع فیوزهاقدرت قطع فیوزهااستفاده از فیوزها برای محافظت مدارها و دستگاههامحافظت از سیم‌ها و کابلها در انشعابهای معمولیمحافظت از انشعاب‌های موتورهاحفاظت با استفاده از کلیدهای با قطع خودکار۲- محاسبه و طراحی زمین حفاظتی«زمین کردن و صفرکردن در تأسیسات الکتریکی»۲- زمین کردن الکتریکی۳ – اصطلاحاتی که در زمین کردن بکار برده می‌شودانواع مقارمتهای زمین۱) مقارمت مخصوص زمین۲) مقاومت گسترده زمین۳) مقاومت زمینانواع میله‌ها۱) میل سطحی۲) میل عمقیب) میل‌ صفحه‌ایسنجش مقاومت گسترده زمینمحاسبه مقاومت الکترودهای میله‌ایمحاسبه مقاومت مجموعه الکترودهای میله‌ایمحاسبه میل زمین حفاظتی جهت تابلوهای کارخانهفصل ششم: طرح و انتخاب وسایل جبرانگرلزوم اصلاح ضریب توان (قدرت)تصحیح ضریب قدرت توسط خازناقتصادی‌ترین ضریب قدرتمحاسبه توان دواته مورد نیاز کارخانه و تعداد خازن‌های مورد نیازفصل هفتم: طراحی سیستم‌های صوتی، اعلام حریق و تلفنسیستم صوتیاثر نویزبلندگو‌هافشار صدای خروجی بلندگو و تضعیف صداآرایش بلندگوهاآرایش بلندگوهای داخلیتعیین نوع کابل تغذیهاتصال الکتریکی بلندگوهامحاسبه توان و تعداد بلندگو‌نکات عملی مربوط به نصب۲- طراحی سیستم تلفن مرکزیکابلهای مخابراتیتوضیحات اضافه۳- سیستم اعلام حریقمشخصات اجزاء سیستم اعلام حریقمدار بندیانتخاب دتکتور برای فضاهای مختلفسیستم اعلام حریق سوله‌هاانواع سیستمهای اعلام حریق اتوماتیکشستی‌ اعلام حریق و مکانهای نصب آنهاآژیرهای صوتی اعلام حریقتوجه‌تابلوی کنترل مرکزیمنبع تغذیهفصل هشتم: دستورالعمل تعمیرات و نگهداری سیستمبرق کارخانه۱-۱- خطرات انرژی الکتریکی۲-۱- احتیاط‌های ایمنی۳-۱- لزوم کنترل مرغوبیت وسایل و وضع مقررات ایمنی۱-۳-۱- مقررات ایمنی و کنترل کیفیت وسایل در ایرانبازرسی و آزمایش تاسیسات الکتریکی۱- آزمایش اتصال صحیح کلیدها،‌ فیوزها و پریزهاشکل مدار آزمایش صحیح بودن پریزها۳- آزمایش اتصال صحیح سیم زمین۲- آزمایش متصل بودن مدارها۴- آزمایش عایق‌بندی۵- عیب‌یابی و رفع عیبفصل نهم: طرح پستطرح پست ۲۰ کیلو ولت به ۴۰۰ ولتبخش اولمشخصات تابلوهای ۲۰ KV کیلو ولتی (ویژه کابلهای ورودی یا خروجی)بخش دوممشخصات فنی سکسیونرهای قابل قطع زیر بار۱- مشخصات فنیبخش سوممشخصات فنی سکسیونر اتصال زمین۱- مشخصات فنیبخش چهارممشخصات سکسیونر فیوزداربخش پنجمدیژنکتور بیست کیلو ولتی کم روغن مخصوص نصب در داخل تابلوبخش ششممشخصات فنی سکسیونر سادهبخش هفتممشخصات فنی ترانسفورماتور ۲۰ کیلو ولتیبخش هشتممشخصات فنی تابلوی فشار ضعیفبخش نهممشخصات فنی تابلو روشناییبخش دهممشخصات کابل ۲۰ کیلو ولتی و یک کیلو ولتیجهت ارتباط به ترانسفورماتورهابخش یازدهمسیستم اتصال زمین پستهای ترانسفورماتورفصل دهم: طراحی سیستم برق اضطراریالف- موتور دیزلیب- مشخصات الکتریکی ژنراتورج- تابلو کنترل ژنراتوراطلاعاتی کلی و عمومی در مورد سیستم برق اضطراریموتور دیزلژنراتورمنابع و ماخذ

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
پايان نامه مهندسی برق پروژه پاياني رشته برق پايان نامه کارشناسی برق دانلود پایان نامه پايان نامه طراحي تاسيسات الكتريكي پروژه تاسیسات الکتریکی شركت ايران كپسول پروزه تاسيسات الكتريكي تاسیسات الکتریکی ايران كپسول پايان نامه پیرامون تاسيسات الك

 • امتحان نهایی آشنایی با میراث فرهنگی و هنری پیش دانشگاهی به همراه پاسخنامه (دی 90)

  امتحان نهایی میراث هنری ایران,امتحان نهایی هنر,پاسخنامه آزمون نهایی میراث فرهنگی,سوالات میراث فرهنگی,سوالات نهایی به همراه پاسخنامه,سوالات نهایی میراث فرهنگی,سوالات نهایی میراث هنری ایران,نمونه سوالات میراث فرهنگی دانلود فایل امتحان نهایی آشنایی با میراث فرهنگی و هنری پیش دانشگاهی به…

 • تحقیق منشاء دین از دیدگاه دورکیم

  اندشه اسلامی 2,تحقیق اندیشه اسلامی 2,تحقیق پیرامون پیداش دین,تحقیق علل پیدایش دین,تحقیق منشا دین,تحقیق نظریه اصول منشا دین,دانلود تحقیق اندیشه اسلامی,منشا دین از دیگاه دورکیم,نظز امیل دورکیم در مورد دین,نقد نظریه امیل دورکیم دانلود فایل تحقیق منشاء دین از دیدگاه…

 • پروژه آمار بررسي سني جامعه خارج از مدرسه كه شما در طي روز با آن هاسر و كار داريد

  پروژه آمار بررسي سني جامعه خارج از مدرسه كه شما در طي روز با آن هاسر و كار داريد رفتن به سایت اصلی بررسي سني جامعه خارج از مدرسه كه شما در طي روز با آن هاسر و كار داريدبخشی…

 • تحقیق سیستم های نوین انبارداری

  اصول انبارداری,انواع سیستم انبارداری,بررسی سیستمهای انبارداری,تحقیق پیرامون سیستمهای انبارداری,تحقیق سیستم انبارداری,تحقیق مدیریت انبارداری,حسابداری ا,سیستم مدرن انبارداری,سیستمهای مختلف انبارداری,مدیریت انبارداری,مقاله سیستم نوین انبارداری دانلود فایل تحقیق سیستم های نوین انبارداری دانلود فایل بخشی از متن:انبار به هر حمل و فضایی که…

 • تحقيق خاك شناسي

  بررسی نحوه تشکیل خاک,تاثیر عوامل جوی بر تشکیل خاک,تحقيق خاك شناسي,تحقيق رشته زمین شناسی,خاك,خاك شناسي,دانلود تحقيق,زمین شناسی خاک,عوامل موثر در تشکیل خاک,كار تحقيقي زمین شناسی دانلود فایل تحقيق خاك شناسي دانلود فایل بخشی از متن:اولين طبقه بندي خاك را داكوچايوف…

 • پایان نامه با موضوع بررسی سطوح استفاده افراد از مکانیسم های دفاعی و تأثیر آن بر رضایت مندی زناشویی

  پایان نامه با موضوع بررسی سطوح استفاده افراد از مکانیسم های دفاعی و تأثیر آن بر رضایت مندی زناشویی رفتن به سایت اصلی چکیده امروزه شاهد افزایش روزافزون میزان طلاق در بین زوجین به ویژه جوانان هستیم. با توجه به…

 • پروژه و تحقیق- اصول ساخت و ساز سازه های بتنی- در 85 صفحه-docx

  پروژه و تحقیق- اصول ساخت و ساز سازه های بتنی- در 85 صفحه-docx رفتن به سایت اصلی سازه بتنی سازه‌ای است که در ساخت آن از بتن یا به طور معمول بتن آرمه (سیمان، شن، ماسه و فولاد به صورت…

 • EFQM

  EFQM,EFQM چیست,آشنایی با EFQM,آموزش EFQM,الگوهای تعالی عملکرد,پاورپوینت EFQM,پاورپوینت در مورد EFQM,پاورپوینت مدل تعالی در سازمان,دانلود پاورپوینت,مدل تعالی سازمانی,مزایا و منافع نظام خود ارزیابی,هدف از ارزیابی عملکرد دانلود فایل EFQM دانلود فایل فهرست مطالب:هدف از ارزیابی عملکردمزایا و منافع نظام خود…

 • پایان نامه استفاده از زنجیره بحرانی در کاهش زمان و هزینه های پروژه های سازمانهای تحقیقاتی

  پایان نامه ارشد صنایع,پایان نامه کارشناسی ارشد,پایان نامه مدیریت,پروژه مهندسی صنایع,تئوری محدودیتها,دانلود پایان نامه,زنجیره بحرانی,سازمانهای تحقیقاتی,کاهش زمان,کاهش هزینه های پروژه سازمانی,کنترل پروژه,گلدرات,مدیریت پروژه دانلود فایل پایان نامه استفاده از زنجیره بحرانی در کاهش زمان و هزینه های پروژه های سازمانهای…

 • دستوالعمل تعيين خواص رئولوژيكي خمير حاصل از آرد گندم (دستگاه اكستنسوگراف)

  آئین کار دستگاه اگستنوگراف,تعيين خواص خمیر با دستگاه,تعيين خواص رئولوژيكي خمیر,تعيين ویژگی رئولوژیکی خمیر,خواص رئولوژیکی خمير آرد گندم,دانلود آئین کار,دانلود دستورالعمل,دستگاه اگستنوگراف,دستوالعمل تعیین خواص آرد,روش کار با دستگاه اگستنوگراف دانلود فایل دستوالعمل تعيين خواص رئولوژيكي خمير حاصل از آرد گندم…

 • شیپ فایل شهرهای استان سیستان و بلوچستان به صورت نقطه ای

  City,GIS,استان سیستان و بلوچستان,دانلود نقشه شهر ها,شیپ فایل آماده,شیپ فایل شهر و مرز استان,شیپ فایل شهرها,لایه جی آی اس,لایه جی آی اسی شهرها,لایه شهرها و مرز استان,محدوده سیاسی,محدوده سیاسی و شهرها,نقشه شهرها دانلود فایل شیپ فایل شهرهای استان سیستان و…

 • پاورپوینت ریخته گری در قالبهای ریژه

  پاورپوینت ریخته گری,پاورپوینت متالورژي,تحقيق متالوژی,تحقیق ریخته گری ثقلی ریژه,دانلود تحقیق,ریخته گری ثقلی,ریخته گری ریژه,قالب دائمی,قالب ریژه دانلود فایل پاورپوینت ریخته گری در قالبهای ریژه دانلود فایل توضیحات:در این فایل  پاورپوینت جامع و کاربردی  در قالب 48  اسلاید با فرمت pps…

 • مقاله شناسايي عوامل كليدي موثر بر كيفيت خدمات بانكداري الكترونيك

  تحقیق کیفیت بانکداری الکترونیکی,خدمات بانكداري الكترونيك,شناسايي عوامل کیفیت خدمات,عوامل كليدي موثر بر كيفيت خدمات,عوامل کیفیت خدمات بانکداری,کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی,مقاله رشته مدیریت,مقاله کیفیت بانکداری اینترنتی,مقاله مدیریت دانلود فایل مقاله شناسايي عوامل كليدي موثر بر كيفيت خدمات بانكداري الكترونيك دانلود فایل…

 • تحقیق استراتژیهای بازاریابی

  استراتژی انتخاب بازار هدف,استراتژی بازاریابی بین الملل,استراتژی رقابتی,انواع استراتژی بازاریابی,بررسی روش های بازاریابی,پیمانهای استراتژیک بازار,تحقیق انواع بازاریابی,دانلود تحقیق,سودآوری بهتر در بازاریابی,ماتریس قیمت گذاری,نحوه قیمت‌گذاری دانلود فایل تحقیق استراتژیهای بازاریابی دانلود فایل مقدمه:رقابت شديد كشورهايي كه قادر به توليد با هزينه…

 • طراحی یک سیستم هزینه یابی صنعتی استاندارد

  استاندارد هزینه یابی,استاندارد هزینه یابی در صنعت,اصول هزینه یابی,تحقیق هزینه یابی,دانلود پروژه هزینه یابی,طراحی سیستم هزینه یابی,مفاهیم هزینه یابی,هزینه یابی استاندارد,هزینه یابی استاندارد صنعتی,هزینه یابی صنعتی دانلود فایل طراحی یک سیستم هزینه یابی صنعتی استاندارد دانلود فایل بخشی از متن:در…

 • لکنت زبان در کودکان

  تحقیق در مورد لکنت زبان,تحقیق روانشناسی,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,لکنت,لکنت زبان,لکنت زبان در کودکان,لکنت زبان کودکان,مقاله لکنت زبان کودکان دانلود فایل لکنت زبان در کودکان دانلود فایل چکیده:یکی از مسائل و مشکلات خاص دوران کودکی اختلالات و ناروانی‌های گفتاری است که از…

 • تاثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني بستري در بيمارستان

  پایان نامه تاثیر بازی بر کودکان مریض,تاثير اسباب بازي در بهبود كودكان,تاثیر بازی بر درمان کودکان بستری,تاثیر بازی بر کودکان بستري در بيمارستان,تاثیر بازی بر کودکان پيش دبستاني,نقش بازی بر بهبود کودکان بستری شده,نقش بازی بر بهبود کودکان مریض دانلود…

 • بررسی روترهای سیسکو

  امنیت در روترهای سیسکو,امنیت روتر سیسکو,انواع روتر سیسکو,بررسی انواع روتر,روتر سیسکو,روتر های سیسکو,مسیریاب‌ سیسكو,مسیریابی روتر سیسكو دانلود فایل بررسی روترهای سیسکو دانلود فایل چکیده:«شرکت سیسکو سیستمز» (Cisco Systems) شرکت آمریکایی تولیدکنندهٔ تجهیزات مخابراتی است که مرکز آن در شهر سن…

 • پروپوزال شناسایی رابطه بین هویت سازمانی و سکوت سازمانی

  پروپوزال آماده مدیریت,پروپوزال سکوت سازمانی,پروپوزال مدیریت,پروپوزال هویت سازمانی,دانلود پروپوزال,رابطه سکوت و هویت سازمانی,سکوت سازمانی,شناسایی رابطه هویت و سکوت سازمانی,هویت سازمانی دانلود فایل پروپوزال شناسایی رابطه بین هویت سازمانی و سکوت سازمانی دانلود فایل توضیحات:این فایل یک پروپوزال کارشناسی ارشد استاندارد…

 • ماهیچه های دائمی (فلزی)

  پاورپوینت متالوژی,تحقیق ریخته گری,تحقیق ماهیچه سازی,تحقیق متالورژی,دانلود پاورپوینت,دانلود تحقیق,ریخته گری,ماهیچه چند تکه,ماهیچه دائمی,ماهیچه در ریخته گری,ماهیچه فلزی,ماهیچه های دائمی,ماهیچه های فلزی دانلود فایل ماهیچه های دائمی (فلزی) دانلود فایل ماهیچه‌ها: ساده‌ترین تعریف برای ماهیچه، بدین ترتیب است: ماهیچه‌ها اشکال مختلف…

 • حل انتگرال دوهامل در نرم افزار متلب

  انتگرال,انتگرال دوهامل,پروژه,پروژه حل انتگرال,پروژه حل انتگرال دوهامل,پروژه دینامیک سازه,پروژه کارشناسی ارشد دینامیک سازه,پروژه متلب,پروژه نرم افزار متلب,حل انتگرال دیوهامل,حل دوهامل,دانلود پروژه,دینامیک سازه,دیوهامل دانلود فایل حل انتگرال دوهامل در نرم افزار متلب دانلود فایل پروژه کارشناسی ارشد دینامیک سازه، حل انتگرال…

 • تحقيق جرائم عليه تماميت جسماني

  بررسی انواع قتل,تحقیق جرايم,تحقیق رشته حقوق,تحقیق قتل,تماميت جسماني,تمامیت صدمه بدنی,حقوق ايراد ضرب و جرح,حقوق قطع عضو,دانلود تحقیق,صدمات بدني,ضرب و جرح عمدي,قتل نفس در اسلام,قوانین تمامیت صدمه جسمانی دانلود فایل تحقيق جرائم عليه تماميت جسماني دانلود فایل پیشگفتار:برخي از جرائم عليه…

 • علت ترس دانش آموزان از مدرسه

  ترس از مدرسه,ترس دانش آموز از مدرسه,ترس کودک از مدرسه,ترسیدن از مدرسه,ترسیدن دانش آموز از مدرسه,ترسیدن کودک از مدرسه,علت ترس دانش اموزان,علت ترسیدن دانش اموزان,عوامل ترس دانش آموز از مدرسه,عوامل ترس دانش اموزان,عوامل ترسیدن دانش آموز از مدر دانلود فایل…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بستان آباد

  استان آذربایجان شرقی,شهرستان بستان آباد,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بستان آباد دانلود فایل توضیحات:1. این…

 • گزارش کارآموزی بازرسي و كنترل كيفي سازه هاي جوشكاري

  پروژه کارآموزی بازرسی جوش,دانلود کارآموزی مهندسی جوشکاری,شرکت بازرسی شركت عصر پويندگان انديشه,كارآموزي بازرسي جوشکاری,کارآموزی بازرسی سازه هاي جوشكاري,کارآموزی كنترل كيفي جوشکاری,کارآموزی کیفیت جوشکاری دانلود فایل گزارش کارآموزی بازرسي و كنترل كيفي سازه هاي جوشكاري دانلود فایل معرفی شرکت:شركت فني مهندسي…

 • پاور پوینت مکانیزم راه رفتن انسان

  پاور پوینت مکانیزم راه رفتن انسان رفتن به سایت اصلی پاور پوینت مکانیزم راه رفتن انسان   چكيده پروژه مكانيزم راه رفتن انسان و الگوگيري از آن در ساخت ربات هاي انسان نما  اين پروژه به بررسي مكانيزم حركتي پاهاي…

 • بررسی آمار رابطه وزن کودک و سن مادر در زمان تولد

  آمار سن مادر و وزن کودک هنگام تولد,بررسی آماری وزن نوزاد و سن مادر,پروژه آمار رابطه سن مادر و وزن نوزاد,پروژه آمار وزن نوزادان,پروژه آماری وزن نوزادان زمان تولد,تحقیق آماری عوامل وزن نوزادان,دانلود آماده پروژه آمار,رابطه سن مادر و وزن…

 • تحقیق شبکه NGN

  تحقیق شبکه NGN رفتن به سایت اصلی چكيده :NGNواژهاي است كه اتحاديه بين المللي مخابرات(ITU) براي نسل جديدي از شبكه ها در نظر گرفته است. به طوركلي مي توان گفتNGN  بيشتر يك مفهوم است تا يك تكنولوژي.ITU پيشنهاد مي دهد…

 • گزارش كارآموزي دستگاه هاي اسپان باند و منسوجات بي بافت

  پروژه کارآموزی پارچه بی بافت,دانلود کارآموزی شرکت بافتینه,دانلود کارآموزی کارخانه بافتینه,کارآموزی کارخانه بافتینه ملایر,کارآموزی منسوجات بي بافت,گزارش كارآموزي کارخانه بافتینه,گزارش کارآموزی دستگاه اسپان باند,گزارش کارآموزی نساجی دانلود فایل گزارش كارآموزي دستگاه هاي اسپان باند و منسوجات بي بافت دانلود فایل…

 • قالب فارسی فورست (Theme Forest)

  قالب فارسی فورست (Theme Forest) رفتن به سایت اصلی توضیحات:حتما با سایت معروف تم فورست آشنا هستید. امروزه استفاده از قالب این سایت برای اکثر ایرانیان جالب شده و طرفدار زیادی دارد. این قالب برای اولین بار با ویرایش فارسی…

 • TRAINING DSSAT

  TRAINING DSSAT رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: TRAINING DSSAT

 • بررسی آمار ميزان نان مصرفي افراد خانواده در هفته

  آمار نان مصرفی افراد خانواده,آمار نان مصرفی خانواده در هفته,بررسی آمار ميزان نان مصرفي,پروژه آمار ميزان نان مصرفي,پروژه آمار نان مصرفی روزانه,پروژه آماری نان مصرفی هفتگی,تحقیق آماری نان مصرفی هفتگی خانواد,دانلود پروژه آمار,دانلود تحقیق آمار دانلود فایل بررسی آمار ميزان…

 • بررسی چگونگی انحلال روی در آلومینیوم نانو کریستال

  آلومینیوم,آنالیز اشعه ایکس,انحلال پذیری,انحلال روی در آلومینیوم,پورد آلومینیوم,دانلود مقاله,ساختار لایه ای,مقاله ریخته گری,مقاله متالوژی,نانو کریستال,نانو کریستال آلومینیوم روی دانلود فایل بررسی چگونگی انحلال روی در آلومینیوم نانو کریستال دانلود فایل چکیده:در اين پژوهش چگونگي انحلال روي در آلومينيوم با ريز…

 • پلان معماري اتوكد طرح 25

  dwg,اتوكد,پلان آماده اتوکد,پلان اجرایی اتوکد,پلان ساختمان,پلان معماري,دانلود پلان اتوکد,دانلود پلان ساختمان,دانلود پلان معماری,دانلود نقشه اتوکد,معماري,نقشه آماده اتوکد,نقشه هاي اتوكد دانلود فایل پلان معماري اتوكد طرح 25 دانلود فایل توضیحات: پلان معماري اتوكد طرح 25 بهمراه كليه جزئيات كه در نرم افزار…

 • پاورپوینت بررسی تاثیر ماهواره بر روی خانواده

  آثار ماهواره روی جوانان,آثار مخرب ماهواره,پاورپوینت بررسی آثار ماهواره,تاثیر ماهواره بر خانواده,تاثیر ماهواره روی خانواده,تاثیر مخرب ماهواره,ماهواره چه تاثیری در خانواده دارد,نقش ماهواره در ترویج فرهنگ دانلود فایل پاورپوینت بررسی تاثیر ماهواره بر روی خانواده دانلود فایل مقدمه:ابتدا چنین به…