گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای، شرکت کاشی و سرامیک الوند

پروژه کارآم,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی بهداشت کار,دانلود کارورزی بهداشت حرفه ای,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی ایمنی,کارآموزی بهداشت حرفه ای,کارآموزی کاشی الوند,کارورزی بهداشت حرفه ای,گزارش کارآموزی,گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای
دانلود فایل گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای، شرکت کاشی و سرامیک الوند

دانلود فایل

مقدمه:شركت صنايع كاشي و سراميك الوند به منظور توليد انواع كاشي
هاي ديواري در سال 1367با سرمايه گذاري سازمان صنايع ملي ايران در زميني به
مساحت ده هكتار در شهر صنعتي البرز قزوين تاسيس شد اين شركت در شهر صنعتي
البرز داراي سه كارخانه الوند 1 الوند 2 و الوند 3 است. كل پرسنل اين
كارخانه به صورت رسمي ، قراردادي ، پيمان كاري، روز مزد و ….784 نفر مي
باشد.فهرست مطالب:فصل اولمقدمه انواع محصولات تولیدی شرکت کاشی و سرامیک الوند نوبت کاری نمودار تشکیلات و پرسنل سازمانی(شکل۱-۱)تشکیلات تشکیلات و پرسنل خدمات بهداشت حرفه ای لیست اقلام موجود در مرگز بهداشت کارخانه(جدول۱-۱)لیست دارو های موجود در مرکز بهداشت کارخانه(۱-۲)لیست تعداد افراد شاغل در کارخانه(۱-۳)مواد اولیه پیوست(۱)-یک نمونه از برگه موتد اوله برای کاشی دیواری پیوست(۲) -یک نمونه از برگه موتد اوله برای کاشی کف توزین شکل توزین (شکل ۱-۲)تهیه دو غاب شکل تهیه دو غاب(۱-۳)اسپری شکل اسپری(۱-۴)واحدپرس واحد پرس کاشی کف لعاب زنی کاشی کف حمل و نقل و بارگیری (loading)کوره Sort و بسته بندی  واحد پرس کاشی دیواری درجه بندی کاشی ها (شکل ۱-۵)تهیه لعاب جدول دسته بندی مشاغل موجود در کارخانه و شتاسایی عوامل زیان آورایستگاه های کاری (جدول۱-۴)تهسیلات رفاهی جدول( ۱-۵) تعداد توالت ها جدول(۱-۶)تعداد دستشویی ها فصل دوم۲-۱عوامل زیان آور شیمیایی فرایند  ۲-۱-۱ مقدمه    ۲-۱-۲ ، ۱عوامل زیان آور شیمیایی فرایند  جدول ۲-۱،لیست مواد اولیه واحد تهیه بدنه  جدول۲-۲، لیست رنگ های مورد استفاده در لعاب  جدول۲-۳، لیس مواد شیمییایی مورد استفاده در آزمایشگاه    جدول۲-۴، لیست مواد اولیه لعاب  جدول ۲-۵، لیست مواد اولیه چاپ ۲-۱-۳، سم شناسی عوامل زیان آور شیمییایی مهم فرایند  کربنات سدیم دو سود سبکتیتانیوم(Ti)هیدروکسید پتاسیم(KOH)بررسی برچسب گذاری و وجود برگه یMSDS مواد  روش نمونه برداری از سیلیس کریستالین  ۲-۱-۴، نمونه برداری گرد و غبار کلی در شرکت  ۲-۱-۵ نتیجه گیری و پیشنهاد   ۲-۲ عوامل فیزیکی زیان آور فر ایند ۲-۲-۱، روشنایی در محیط کار  ۲-۲-۱-۱، مقدمه  ۲-۲-۱-۲،تاثیرنور در دید جدول۲-۲-۱، شدت روشنایی در سطح کار برای فعالیت های گوناگون  ۲-۲-۲، ایستگاه ها و شدت های روشنایی اندازه گیری شده  شکل ۲-۲-۱، ایستگاه بندی برای سنجش نور  نتیجه گیری نور سنجی انبار محصول شماره ی  شکل۲-۲-۲، سورت و بسته بندی  جدول۲-۲-۳، شدت های روشنایی اندازه گیری شده برای کاشی براق در بخش سورت  جدول۲-۲-۴، شدت های روشنایی اندازه گیری شده برای کاشی مات در بخش سورت  ۲-۲-۲، صدا در محیط  ۲-۲-۲-۱، مقدمه  ۲-۲-۲-۲،اثرات سوء سر و صدا بر روی کارگران  ۲-۲-۲-۳، کنترل سر و صدا  شکل۲-۲-۲-۱، پلان صدا سنجی، بخش بالمیل های تهیه بدنه جدول۲-۲-۲-۱-،شماره ی ایستگاه های و تراز های شدت صوت اندازه گیری شده در بخش بالمیل های تهیه بدنه شکل۲-۲-۲-۲-، پلان صداسنجی، بخش پرس دیواری جدول۲-۲-۲-۲-، شماره ی ایستگاه ها و تراز های شدت صوت اندازه گیری شده در بخش پرس دیواریشکل۲-۲-۲-۳-، پلان بخش سورت و بسته بندی دیواری  شکل ۲-۲-۲-۳-، شماره ی ایستگاه هاو تراز های شدت صوت اندازه گیری شده در بخش سورت و بسته بندی دیواری شکل ۲-۲-۲-۴-، پلان صدا سنجی پرس کف جدول۲-۲-۲-۴-، شماره ی ایستگاه وتراز های شدت صوت بخش پرس کف ۲-۲-۲-۵-، پلان صدا سنجی پرس citi جدول۲-۲-۲-۵-، شماره ی ایستگاه و تراز های شدت اندازه گیزی شده بخش پرس citi 2-2-3، ارتعاش در محیط کار ۲-۲-۳-۱، منابع ارتعاش در کارخانه و تدابیر کنترلی انجام شده برای آنها ۲-۲-۴، استرس های حرارتی در محیط کار ۲-۲-۴-۱، مقدمه ۲-۲-۴-۲، کمیته های انداز ه گیری شرایط هوایی محیط کار جدول۲-۲-۴-۱،انداز های حد آستانه جاز رویارویی با گرما بر پایه ی دمای ترگوی سان جدول۲-۲-۴-۲، اندازه گیری انجام شده در مکان های مختلف شرکت ۲-۲-۴-۳، مقایسه اندازه گیریهای آنجام شده با استانداردWBGT 2-3 عوامل ارگونومیکی محیط کار  ۲-۳-۱، مقدمه جدول۲-۳-۱، لیست های کاری و عوامل ارگونومیکی ۲-۳-۲، ارزیابی سریع اندام های فوقانی بدن (RULA)شکل۲-۳-۱،بررسی ارگونومیکی کاچیلانزا شکل۲-۳-۲، بررسی ارگونومیکی شارژر فصل سوم۳-۱، ایمنی حریق  ۳-۱-۱، حفاظت در برابر آتش سوزی و انفجارات  ۳-۱-۲، تقسیم بندی آتش ۳-۱-۳، انواع خاموش کننده ها ۳-۱-۴، حریق های اتفاق افتاده و وسائل اطفاء و اعلام خطر موجوددر کارخانه ی الوند (۱) جدول۳-۱-۱، لیست تمهیدات اطفاء حریق و انواع حریق های احتمالی داده شده در پست های کار مختلف شکل۳-۱-۱، تجزیه و تحلیل درخت خطا در قسمت درایر عمودی ۳-۱-۵، پیشنهاد و نظرات ۳-۲، ایمنی برق ۳-۲-۱، مقدمه ۳-۲-۲، برای جلوگیری از برق گرفتگی افراد در هنگام کار باید چه مواردی رعایت شود ۳-۲-۳، ایمنی برق در کارخانه الوند (۱)  ۳-۳، ایمنی ماشین آلات ۳-۳-۱، مقدمه جدول۳-۳-۱، ایمنی ماشین آلات خط تهیه بدنه (قسمت توزین)  ۳-۳-۲، ایمنی دستگاه پرس کف و دیوار جدول۳-۳-۲، ایمنی ماشین آلات بخش فنی ۳-۴، ایمنی جرثقیل ۳-۴-۱، مقدمه ۳-۴-۲تعریف جرثقیل ۳-۴-۳، اصول ایمنی مربوط به این خطرات ۳-۴-۴،نکات عمومی در مورد ایمنی جرثقیل ۳-۴-۵،نکات ایمنی در نصب و نگهداری ۳-۴-۶، جرثقیل های موجود در کارخانه الوند (۱)  ۳-۵، ایمنی جوشکاری ۳-۵-۱، مقدمه  ۳-۵-۲، خطرات جوشکاری ۳-۶، ایمنی دیگ بخار (بویلر) و سیلندر های تحت فشار ۳-۶-۱،انواع ظروف تحت فشار ۳-۶-۲، تعاریف ۳-۶-۳، آیین نامه های حفاظتی مولد بخار ودیگ های اب گرم ۳-۶-۳-۱، سوپاپ اطمینان ۳-۶-۳-۲، لوله های منبع آب پرکن مولد بخار ۳-۶-۳-۳، فشار آب ۳-۶-۳-۴، آبنمای شیشه ای ۳-۶-۳-۵، دستگاه های خود کار آبرسانی و قطع سوخت ۳-۶-۴، ظروف تحت فشار موجود در کارخانه الوند (۱)۳-۷، ایمنی کار با مواد شیمیایی ۳-۷-۱، سیلیکات زیر کانیوم ۳-۷-۲، باریوم کربنات ۳-۷-۳،هیدروکلریک اسید   ۳-۷-۴، چسب CMC  3-8، تجهیزات حفاظت فردی ۳-۸-۱، مقدمه جدول۳-۸-۱، وسایل حفاظت فردی واحد تولید جدول۳-۸-۲، وسایل حفاظت فردی واحد برق و تایسسات جدول۳-۸-۳، وسایل حفاظت فردی واحد آزمایشات و کنترل کیفی جدول۳-۸-۴، وسایل حفاظت فردی واحد فنی ۳-۸-۲، برگزاری کلاس های آموزشی در کارخانه ی الوند (۱)  ۳-۸-۳، سطح آگاهی کارگران از علت استفاده از وسایل حفاظت فردی در کارخانه ی الوند(۱)فصل پنجم۵-۱، تشکیلات مرکز بهداشت ۵-۱-۱، خانه ی بهداشت روستا ۵-۱-۲، مرکز بهداشتی شهر و روستا ۵-۱-۳، مرکز بهداشت شهرستان ۵-۱-۴، مرکز بهداشت استان ۵-۱-۵، وزارت خانه ۵-۱-۶، طرح پایش ۵-۱-۷،طرح اصناف ۵-۱-۸، مرکز بهداشت شهرستان البرز ۵-۲، اداره ی کار ۵-۲-۱، جایگاه سازمانی اداره ی کار و امور اجتماعی استان قزوین ۵-۲-۲، اداره ی بازرسی کار ۵-۲-۳، اداره ی روابط کار ۵-۲-۴، کاریابی غیر دولتی ۵-۲-۵، اداره ی امور اجتماعی ۵-۲-۶، خانه های بهداشت کارگری ۵-۲-۷، تشکل های کارگری و کارفرمایی فصل ششممنابع و ضمائم ۶-۱، منابع ۶-۲، پیوستها ۶-۲-۱، پیوست(۱)، نمونه برداری ۶-۲-۲،پیوست (۲)،MSDS 6-2-3،پیوست (۳)، مرکزبهداشت ۶-۲-۴،پیوست (۴)، اداره کار این فایل کاملا اصلاح  شده و شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می
باشد و با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد. (فایل قابل ویرایش است)    تعداد صفحات : 127

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
دانلود گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی بهداشت حرفه ای کارآموزی بهداشت حرفه ای کارآموزی کاشی الوند دانلود کارآموزی بهداشت کار کارآموزی ایمنی کارورزی بهداشت حرفه ای دانلود کارورزی بهداشت حرفه ای دانلود پروژه کارآموزی پروژه کارآم

 • گزارش کارآموزی مکانیک در تعميرگاه مجاز هيوندا

  پروژه کارآموزی مکانیک,دانلود پروژه کارآموزی,دانلود کارآموزی مکانیک,کارآموزی درتعميرگاه مجاز هیوندا,کارورزی درتعميرگاه,گزارش کار در تعميرگاه مجاز هيوندا,گزارش کارآموزی تعميرگاه مجاز هیوندا,گزارش کارآموزی درتعميرگاه مجاز هیوندا دانلود فایل گزارش کارآموزی مکانیک در تعميرگاه مجاز هيوندا دانلود فایل مقدمه:پنج دسته كلي (1- عملكردي،…

 • گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری

  پروژه شرکت خدمات کامپیوتری,پروژه کارآموزی شبکه کامپیوتری,دانلود پروژه کارآموزی شبکه,دانلود کارآموزی شرکت کامپیوتری,کارآموزی در خدمات کامپیوتری,گزارش کار آموزی خدمات کامپیوتری,گزارش کار آموزی شرکت کامپیوتری دانلود فایل گزارش کارآموزی خدمات کامپیوتری دانلود فایل بخشی از متن:این موسسه در سال 1380 راه…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قروه (واقع در استان کردستان)

  استان کردستان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قروه,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود فایل شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قروه (واقع در استان…

 • پرسشنامه نگرش به حجاب (شامل پرسشنامه استاندارد، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

  پرسشنامه نگرش به حجاب (شامل پرسشنامه استاندارد، مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) رفتن به سایت اصلی پرسشنامه نگرش به حجاب دارای ۲۵ سوال بوده و هدف آن ارزیابی نگرش افراد به حجاب از ابعاد مختلف (پیامدهای اجتماعی، پیامدهای…

 • پاورپوینت حل معادلات دیفرانسیل معمولی (پایداری، سازگاری و همگرایی)

  پاورپوینت حل معادلات دیفرانسیل معمولی,پاورپوینت معادلات دیفرانسیل,پاورپوینت مکانیک,پایداری سازگاری و همگرایی,حل معادلات دیفرانسیل معمولی,حل معادلات دیفرنسیل,دانلود پاورپوینت,معادلات دیفرانسیل دانلود فایل پاورپوینت حل معادلات دیفرانسیل معمولی (پایداری، سازگاری و همگرایی) دانلود فایل پاورپوینت حل معادلات دیفرانسیل معمولی (پایداری، سازگاری و همگرایی)بخشی…

 • پایان نامه بررسی نگرش مدیران مرد نسبت به زنان و سبک مدیریت کارکنان زن

  پایان نامه رشته مدیر,پایان نامه نگرش مدیران مرد,دانلود پایان نامه مدیریت زنان,زبان و فرهنگ مدیران مرد,زبان و فرهنگ مردانه نسبت به زنان,سبک مدیران زن در آموزش و پرورش,سبک مدیریت کارکنان زن,نگرش مدیران نسبت به کارکنان,نگرش مردان به زنان مدیر دانلود…

 • ترجمه مقاله تخصصی برنامه آموزش گروهی تناسب جسمی

  آموزش تناسب جسمانی,آموزش جسمانی,برنامه آموزش تناسب جسمی,برنامه کلاسی تناسب جسمی,ترجمه مقاله تربیت بدنی,تناسب جسمانی,تناسب جسمی,تناسب جسمی گروهی,دانلود مقاله,مقاله آموزش تناسب اندام و جسم,مقاله ترجمه شده,مقاله ترجمه شده تن,مقاله تناسب جسمی دانلود فایل ترجمه مقاله تخصصی برنامه آموزش گروهی تناسب جسمی…

 • تحقیق تجليات زبان، فرهنگ و محيط مازندران در اشعار نيما

  تحقیق تجليات زبان، فرهنگ و محيط مازندران در اشعار نيما رفتن به سایت اصلی چكيده: مقاله حاضر بر آن است تا تأثيرات محيطي از قبيل زبان، فرهنگ، و شرايط جغرافيايي مازندران را در اشعار نيما توصيف و بررسي نمايد. زبان…

 • طراحی پره

  SOLID WORKS,پره,پروژه SOLID WORKS,پروژه پروانه در SOLID WORKS,پروژه سالیدورک,پروژه طراحی پره,سالیدورک,طراحی پره,طراحی پره در سالید ورک,طراحی پروانه در SOLID WORKS,طراحی سالیدورک,طراحی سه بعدی پره دانلود فایل طراحی پره دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه…

 • نقشه بخش های شهرستان طارم

  بخش های شهرستان طارم,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GIS,شیپ فایل بخش های شهرستان طارم,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان طارم,لایه جی آی اس بخشهای طارم,نقشه آماده GIS,نقشه ی بخش های طارم,نقشه ی جی آی اس بخش های طارم دانلود فایل نقشه…

 • روابط اخلاقی متقابل زن و شوهر (پودمان حقوق خانواده - درس خانواده در اسلام و ایران)

  روابط اخلاقی متقابل زن و شوهر (پودمان حقوق خانواده - درس خانواده در اسلام و ایران) رفتن به سایت اصلی مقدمه  زناشویی یكی از صمیمی ترین و خصوصی ترین انواع ارتباط انسانی و از نیازهای فطری بشر است . زمانیكه…

 • پاورپوینت خط تولید دوغ

  آشنایی با فرایند تولید دوغ,بررسی خط تولید دوغ,بررسی فرایند تولید دوغ,پاورپوینت تولید دوغ,پروژه خط تولید دوغ,تولید دوغ,دانلود پاورپوینت کارخانه دوغ,روش تولید دوغ,طرح تولید دوغ,فرایند خط تولید دوغ دانلود فایل پاورپوینت خط تولید دوغ دانلود فایل مقدمه:یک نوشیدنی محبوب بین ما…

 • طرح توجیهی معرق کاری

  BP معرق,امکان سنجی معرق کاری,دانلود طرح توجیهی معرق کاری,طرح تاسیس معرق کاری,طرح تجاری معرق کاری,طرح توجیهی پیرامون معرق کاری,طرح توجیهی معرق کاری,طرح کارآفرینی معرق کاری,طرح کسب و کار معرق کاری,کارآفرینی معرق کاری دانلود فایل طرح توجیهی معرق کاری دانلود فایل…

 • پاورپورینت هفت مانع موفقیت

  بررسی موانع موفقیت,پاورپورینت موانع موفقیت,تحقیق پیرامون موانع موفقیت,تحقیق پیرامون موفقیت,دانلود پاورپوینت موفقیت,علل عدم موفقیت,عوامل عدم موقیت,عوامل موفقیت,موانع موفقیت دانلود فایل پاورپورینت هفت مانع موفقیت دانلود فایل بخشی از متن: اگر کاری در حد و اندازه قابلیت‌هایتان به شما روی آورد…

 • پروژه کارآفرینی آموزشگاه رانندگی

  احداث آموزشگاه رانندگی,پروژه احداث آموزشگاه رانندگی,پروژه کارآفرینی آموزشگاه رانندگی,دانلود طرح آموزشگاه رانندگی,طرح آموزشگاه رانندگی,طرح توجیه فنی آموزشگاه رانندگی,طرح توجیهی آموزشگاه رانندگی,طرح کارآفرینی آموزشگاه رانندگی دانلود فایل پروژه کارآفرینی آموزشگاه رانندگی دانلود فایل مقدمه:افزایش جمعیت، رشد شهرنشینی و تمایل به مهاجرت…

 • بررسی تاثير آراستگي ظاهر معلم و چگونگي تاثير رنگها در يادگيري

  بررسي تاثیر ظاهر معلم در یادگیری,پایان نامه روانشناسی,پایان نامه ظاهر معام,پایان نامه علوم تربیتی,تاثیر آراستگي معلم در یادگیری,تاثیر رنگ در یادگیری دانش آموزان,تاثیر ظاهر معلم در دانش آموزان,دانلود پایان نامه,نقش آراستگی معلم در یادگیری دانلود فایل بررسی تاثير آراستگي ظاهر…

 • بررسي Input/ Output Mnagement

  INPUT OUTPUT MANAGEMENT,اصول سخت افزاری I O,اصول مدیریت I O,اصول نرم افزاری I O,پروژه بررسي ورودی و خروجی,تحقیق بررسی مدیریت ورودی خروجی,سیستم مدیریت ورودی خروجی,مدیریت INPUT OUTPUT,مدیریت ورودی خروجی در کامپیوتر دانلود فایل بررسي Input/ Output Mnagement دانلود فایل مقدمه:يكي…

 • آموزش نقاشی ساده به کودکان(ویژه مربیان پیش دبستانی)

  آموزش نقاشی ساده به کودکان(ویژه مربیان پیش دبستانی) رفتن به سایت اصلی آموزش نقاشی ساده به کودکان(ویژه مربیان پیش دبستانی)   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: آموزش نقاشی ساده به کودکان(ویژه مربیان پیش دبستانی) آموزش نقاشی ساده به کودکان…

 • پاورپوینت نظریه‌ی x و y مک گریگور

  پاورپوینت نظریه‌ی x و y مک گریگور رفتن به سایت اصلی قسمتی از متن:پس از مطالعات هاثورن و ارائه نظریه آبراهام مازلو که این دو مقوله باعث شکل گیری نظریه X و Y مک گریگور شدند، داگلاس مک گریگور در نظریه دوساختی در مورد…

 • برنامه 97 حکایت از کرامات حاج شیخ حسنعلی اصفهانی (نخودکی) قدس سره

  اندروید حکایات نخودکی,بیوگرافی حاج شیخ حسنعلی اصفهانی,حکایات زندگی نخودکی,دانلود اندروید زندگینامه نخودکی,دانلود برنامه کرامات نخودکی,دانلود نرم افزار اندروید,زندگینامه حاج شیخ حسنعلی اصفهانی,کرامات حاج شیخ حسنعلی اصفهانی,کرامات حاج نخودکی دانلود فایل برنامه 97 حکایت از کرامات حاج شیخ حسنعلی اصفهانی (نخودکی)…

 • سیمای پیامبر و انعکاس معراج وی در ادبیات معاصر

  انعکاس معراج در ادبیات فارسی,بررسی شعر معاصر فارسی,پیامبر در اشعار فارسی,پیامبر در اشعار معاصر,سیمای پیامبر در ادبیات فارسی,سیمای پیامبر در شعر فارسی,معراج پیامبر در ادبیات معاصر,معراج پیامبر در اشعار فارسی,معراج در اشعار معاصر دانلود فایل سیمای پیامبر و انعکاس معراج…

 • ماشینکاری

  ماشینکاری رفتن به سایت اصلی   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: ماشینکاری

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان رفسنجان (واقع در استان کرمان)

  استان کرمان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان رفسنجان,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان رفسنجان دانلود فایل نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان رفسنجان (واقع در استان کرمان) دانلود فایل توضیحات:-…

 • دانلود کتاب روانشناسی صنعتی-نارن دارسینگ-ترجمه حسین زارع،سمیه داودی و سعید طالبی-pdf

  دانلود کتاب روانشناسی صنعتی-نارن دارسینگ-ترجمه حسین زارع،سمیه داودی و سعید طالبی-pdf رفتن به سایت اصلی دانلود کتاب روانشناسی صنعتینارن دارسینگ ترجمه حسین زارع،سمیه داودی و سعید طالبیشامل 310 صفحه pdf   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: روانشناسی صنعتی سینگ…

 • پرسشنامه طرح واره يانگ (SQ-SF)

  پرسشنامه طرح واره ي يانگ,پرسشنامه طرحواره ي يانگ,پرسشنامه طرحواره يانگ,پرسشنامه يانگ SQ SF,دانلود پرسشنامه یانگ,فرم کوتاه طرحوارهه یانگ,مقیاس طرح واره ي يانگ,مقیاس طرحواره ي يانگ,مقیاس طرحواره يانگ,مقیاس يانگ SQ SF دانلود فایل پرسشنامه طرح واره يانگ (SQ-SF) دانلود فایل توضیحات:این…

 • گزارش کارآموزی معماری پروژه ساختمانی در شرکت ساربتون

  پروژه کاراموزی شرکت ساربتون,پروژه کاراموزی معماری,دانل,دانلود پروژه معماری احداث ساختمان,کارآموزی پروژه ساختمانی,کارآموزی شرکت ساختمانی ساربتون,کارآموزی معماری پروژه ساختمانی,کارآموزی معماری ساختمان در عظیمیه کرج,کارآموزی معماری شرکت ساربتون دانلود فایل گزارش کارآموزی معماری پروژه ساختمانی در شرکت ساربتون دانلود فایل بخشی از…

 • بررسی روشهای ذخیره سازی انرژی

  تحقیق ذخیره سازی انرژی,خیره سازی هوای فشرده,ذخیره الکتریسته,ذخیره ساز ابر خازن,ذخیره ساز مغناطیسی ابررسانا,ذخیره سازی برق در ایستگاه قدرت,ذخیره سازی چرخ طیار,ذخیره سازی حرارتی برق,روش ذخیره سازی انرژی برق,روشهای ذخیره سازی انرژی الکتریکی دانلود فایل بررسی روشهای ذخیره سازی انرژی…

 • پاورپوینت معماری خانه سن انوفر

  بررسی معماری خانه سن انوفر,پاورپوینت خانه سن انوفر,پاورپوینت معماری,پاورپوینت معماری معاصر,پروژه درس معماری معاصر,تحلیل خانه سن انوفر,تحلیل معماری خانه سن انوفر,خانه سن انوفر,دانلود پاورپوینت,سن انوفر دانلود فایل پاورپوینت معماری خانه سن انوفر دانلود فایل بخشی از متن:خانه «سن انوفر» همچون…

 • نقشه بخش های شهرستان شاهین دژ

  بخش های شهرستان شاهین دژ,دانلود شیپ فایل,دانلود نقشه GI,شیپ فایل بخش های شهرستان شاهین دژ,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان شاهین دژ,لایه جی آی اس بخشهای شهرستان شاهین دژ,نقشه ی بخش های شهرستان شاهین دژ,نقشه ی جی آی اس بخش…

 • طرح توجيهی توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه

  پروژه کارآفرینی ماست پاستوریزه,تولیدی ماست,تولیدی ماست بندی,دانلود پروژه های کسب و کار,دانلود طرح توجیهی ماست پاستوریزه,دانلود طرح کارآفرینی,طرح توجیهی,طرح توجیهی ماست بندی دانلود فایل طرح توجيهی توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه دانلود فایل  مقدمه:جمعيت جهان كه در آغاز قرن…

 • تحقیق همدلی و همزبانی اولیا در راستای عملیاتی نمودن شعار دین، نشاط و زندگی در جلسات آموزش خانواده

  تحقیق همدلی در جلسات آموزش خانواده,تحقیق همدلی و همزبانی,تحقیق همدلی و همزبانی اولیا درمدارس,تحقیق همدلی و همزبانی در مدارس,شعار دین نشاط و زندگی در مدارس,عملی نمودن شعار دین در آموزش خانواده,عملی نمودن شعار نشاط و زندگی در خانواده,مقاله همد دانلود…

 • پاورپوینت بررسی خواص و کاربرد دارویی علف های هرز

  پاورپوینت خواص دارویی,خواص دارویی پیچک صحرایی,خواص دارویی تاج خروس,خواص دارویی تاج ریزی,خواص دارویی خارشتر,خواص دارویی گل جالیز,خواص دارویی گیاه سس,علف های هرز دارویی,گیاهان هرز دارویی دانلود فایل پاورپوینت بررسی خواص و کاربرد دارویی علف های هرز دانلود فایل بخشی از…

 • بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و خلاقیت در شرکت انتقال گاز، سیمان صوفیان و شرکت راه آهن

  پایان نامه خلاقیت سازمانی,پایان نامه رشته مدیریت دولتی,پایان نامه عوامل سازمانی,پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی,پایان نامه مدیریت,دانلود پایان نامه,عوامل سازمانی سيمان صوفيان,عوامل سازمانی شركت انتقال گاز,عوامل سازمانی شرکت راه آهن دانلود فایل بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و خلاقیت…

 • ربا در اسلام

  ربا در اسلام رفتن به سایت اصلی مقاله ربا در اسلامدر قالب وورد و قابل ويرايشفهرست بندي شده و آماده تحويلبا ذكر منابع در پاورقيفهرست مطالبمقدمه بیان مسأله الف) أکل مال ربوی به باطل 1- ربادر لغت  2 - تعريف فقهي…

 • پاورپوینت آشنايي با فن کويل (Fan Coil)

  Fan Coil,آشنایی با فن کویل ها,بررسی انواع فن کویل,بررسی ساختار فن کویل,بررسی کامل فن کویل,پاورپوینت Fan Coil,پاورپوینت فن کویل,پاورپوینت مکانیک فن کویل,عملکرد انواع فن کویل,ویژگی های فن کوئل دانلود فایل پاورپوینت آشنايي با فن کويل (Fan Coil) دانلود فایل بخشی…